МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тааламжтай, боломжтой, урт удаан нөхцөл...