МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Багт баярыг хүргье.
Шведийн гараанд гарахад бэлэн болж танилцуулагдлаа. Шинэ үеийн Хьюндай I20