МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Монгол түмэн минь сайхан шинэлээрэй.