МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
HYUNDAI VELOSTER.

Унаад явахад сонин ч юм шиг, Харахлээр сонин ч юм шиг, Зургийн дарах бүүр сонин ч юм шиг, Их хотын чимэг ч юм шиг гэсэн байна.